top of page

Coaching en begeleiding bij neurodiversiteit

Bij coaching of begeleiding bij mensen met neurodiversiteit is het belangrijk om de neurodiverse constitutie een centrale plek binnen het traject te geven. Neurodiversiteit werkt vaak op meerdere aspecten van iemands leven door. Hierdoor kunnen zich binnen meerdere leefgebieden en in verschillende levensfases druk, uitdagingen of moeilijkheden voortdoen. Daarnaast brengt neurodiversiteit vaak ook een persoonlijk vraagstuk rondom acceptatie en identiteitsvorming met zich mee. Onder neurodiversiteit vallen o.a. ADD, ADHD en aan ASS gerelateerde constituties, maar mijns inziens ook NAH, chronische depressie of ptss en andere vormen van 'alternatieve breinstructuren'.

Coaching en Begeleiding bij Neurodiversiteit kan op verschillende manieren worden ingezet, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij wat iemand nodig heeft. Hierbij maak ik een onderscheid tussen Coaching en Ambulante Begeleiding. Bij Coaching wordt er gewerkt aan zelfontplooing, waarbij Ambulante Begeleiding meer draait om intensievere begeleiding en praktische ondersteuning. Binnen een traject kan er zowel op een coachende als begeleidende manier gewerkt worden. 

Coaching

  • Werken aan meer zelfinzicht, nieuwe vaardigheden en nieuw gedrag. 

  • Praktische psycho-educatie over neurodiversiteit en ontwikkelen van eigen handvatten. 

  • Werkvormen: gesprekken, opdrachten, methodieken. 

  • Gespreksvormen: individueel en systeemgericht.

Ambulante begeleiding

  • Werken aan stabiliteit en zelfregie, herstellen van gezonde balans.

  • Praktische ondersteuning op verschillende leefgebieden.

  • Ondersteuning bij contact met instellingen, organisaties en sociaal netwerk. 

  • Werkvormen: gesprekken, praktische hulp, methodieken, toepassen behandeladviezen. 

  • Gespreksvormen: individueel, systeemgericht en met derden. 

Ben je geïnteresseerd in een coachings -of begeleidingstraject gericht op neurodiversiteit? Neem contact op via het onderstaande contactformulier of via mijn telefoonnummer 06-28 56 33 39. Het is mogelijk om een vrijblijvend kennismakingsgesprek in te plannen. 

bottom of page