top of page

Levensbrede autisme coaching en
ambulante begeleiding

Bij coaching of begeleiding bij mensen met autisme is het belangrijk om de autistische constitutie een centrale plek binnen het traject te geven. Het autistisch spectrum is breed en divers, maar voor bijna iedereen is autisme alles doordringend. Het werkt door op praktisch alle aspecten van iemands leven. Hierdoor ervaren mensen met autisme vaak binnen meerdere leefgebieden en in verschillende levensfases druk, uitdagingen of moeilijkheden. Daarnaast brengt neurodiversiteit vaak ook een persoonlijk vraagstuk rondom acceptatie en identiteitsvorming met zich mee. Hierdoor vraagt autisme coaching om een levensbrede aanpak, waar aan alle mogelijke leefgebieden gewerkt kan worden en de autistische beleving een centrale rol heeft. 

Levensbrede autisme coaching kan op verschillende manieren worden ingezet, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij wat iemand nodig heeft. Hierbij maak ik een onderscheid tussen Coaching en Ambulante Begeleiding. Bij Coaching wordt er gewerkt aan zelfontplooing, waarbij Ambulante Begeleiding meer draait om intensievere begeleiding en praktische ondersteuning. Binnen een traject kan er zowel op een coachende als begeleidende manier gewerkt worden. 

Coaching

  • Werken aan meer zelfinzicht, nieuwe vaardigheden en nieuw gedrag. 

  • Praktische psycho-educatie over autisme en ontwikkelen van eigen handvatten. 

  • Werkvormen: gesprekken, opdrachten, methodieken. 

  • Gespreksvormen: individueel en systeemgericht.

Ambulante begeleiding

  • Werken aan stabiliteit en zelfregie, herstellen van gezonde balans.

  • Praktische ondersteuning op verschillende leefgebieden.

  • Ondersteuning bij contact met instellingen, organisaties en sociaal netwerk. 

  • Werkvormen: gesprekken, praktische hulp, methodieken, toepassen behandeladviezen. 

  • Gespreksvormen: individueel, systeemgericht en met derden. 

Ben je geïnteresseerd in een coachings -of begeleidingstraject gericht op autisme? Neem contact op via het onderstaande contactformulier of via mijn telefoonnummer 06-28 56 33 39. Het is mogelijk om een vrijblijvend kennismakingsgesprek in te plannen. 

bottom of page