top of page

Niels Postma

Coaching en begeleiding bij autisme en andere vormen van neurodiversiteit.
Levensbrede autisme
coaching

Coaching en ambulante begeleiding voor mensen met een autistische constitutie.

 

Van psycho-sociale gesprekken tot praktische ondersteuning. Een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven met autisme staat centraal. 

Agogische
bokscoaching

(individueel) 

Op een lichaamsgerichte manier werken we aan lichamelijke en mentale gezondheid. 

De sessies bestaan uit conditie- training, techniek oefeningen en lichte sparring. Eerdere bokservaring is niet noodzakelijk.

Coaching en begeleiding bij neurodiversiteit

Deze coaching en begeleiding is voor een ieder met een vorm van neurodiversiteit.

 

Van psycho-sociale gesprekken tot praktische ondersteuning. Een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven met neurodiversiteit staat centraal.

Consultatie bij complexe vraagstukken

Iedere zorgprofessional kan te maken krijgen met complexe vraagstukken. 

Via consultatie of samenwerking kijken we naar nieuwe mogelijkheden binnen een vastgelopen of complexe casus

Aanbod
Mijn werkwijze

Binnen mijn coaching -of begeleidingstrajecten staat herstelgericht en zingevingsgericht werken centraal. Hierbij is het van groot belang om aan te sluiten bij wat er werkelijk in iemands leven speelt en te doorgronden wat er nodig is. Om dit te verhelderen brengen we de relevante aandachtsgebieden in kaart en formuleren we de doelen waar je aan wilt werken. Hierbij maak ik gebruik van de Zelfredzaamheid Matrix (ZRM), een screening gericht op jouw neurodiversiteit en een zorgplan. 

 

Afhankelijk van de situatie zetten we de passende acties in. Deze kunnen variëren van (systeem) gesprekken tot praktische ondersteuning. Waar nodig bied ik ambulante begeleiding, waarbij er een intensiever traject wordt ingezet om weer tot overzicht en zelfregie te komen. De duur van coaching of begeleiding verschilt per situatie en individu. Het is mogelijk om met kortere of langdurige meerjarige (levensloop) trajecten te werken. 

Over mij

Mijn naam is Niels Postma, woon in Heemstede en werk nu meer dan tien jaar met veel plezier in de geestelijke gezondheidszorg.
 

Gedurende deze periode heb ik mensen zowel ambulant (thuis) als binnen beschermd wonen en klinieken begeleid. Vanaf 2019 ben ik mij gaan richten op mensen met autisme. Omdat ik zelf ook binnen het spectrum val kan ik naast mijn professionele ervaring ook een stukje ervaringsdeskundigheid inzetten. 

 

Aandachtsgebieden binnen de coaching

Tijdens de coaching -en begeleidingstrajecten is er aandacht voor praktisch alle leefgebieden. Hierdoor kan er met een specifieke hulpvraag of een breder ingezet traject gewerkt worden. In onze sessies werken aan de voor jou relevante onderstaande aandachtsgebieden. 

Binnen de coaching en begeleiding werk ik vanuit het concept Positieve Gezondheid. Hierbij is de afwezigheid van ziekten en beperkingen niet het uitgangspunt, maar het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren. Het gaat om veerkracht in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.


De volgende 6 pijlers van Positieve Gezondheid komen terug binnen de coaching en begeleiding: 

  • Lichaamsfuncties - 'ik voel mij gezond en fit'

  • Metaal welbevinden - 'ik voel mij vrolijk'

  • Meedoen - 'ik heb goed contact met anderen'

  • Dagelijks leven - 'ik kan goed voor mijzelf zorgen'

  • Kwaliteit van leven - 'ik geniet van mijn leven'

  • Zingeving - 'ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst'

Klik op de aandachtsgebieden om meer te lezen over wat ik precies voor je kan betekenen in een coachings -of begeleidingstraject. 

Contact
bottom of page